Comité editorial

La publicació és completament gratuïta. La revista compta amb un comitè editorial composat per el President de l'Associació i el Segretari.

Mosè Cometta

Ignacio Marcio Cid

La política de publicació de la Revista segueix la llicència CC BY. Cada autor, sotmetent un text per a la publicació, accepta les condicions de la llicència.

Licenza Creative Commons