Comité editorial

La publicació és completament gratuïta. La revista compta amb un comitè editorial composat per el President de l'Associació i el Segretari.

Mosè Cometta, Institut Géographie et Durabilité, Université de Lausanne

Dr. Prof. Gonçal Mayos Solsona, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona

Dr. Ignacio Marcio Cid, IES Fort Pius, Barcelona

La política de publicació de la Revista segueix la llicència CC BY. Cada autor, sotmetent un text per a la publicació, accepta les condicions de la llicència.

Licenza Creative Commons