Per tal de salvaguardar la qualitat i la coherència de la revista Alia, els articles dirigits a AdAC per ser valorats i potencialment publicats han de acomplir els següents requisits:

1. Respecte a la situació acadèmic-professional, l'autor (o els autors) ha de, alternativament:
1.1 Estar cursant el segon cicle dels estudis universitaris (o trobar-se en una situació anàloga amb respecte a altes plans d'estudi) i presentar una carta de recomanació d'un docent universitari o bé pertany a una institució d'investigació.
1.2 Cursar un tercer cicle universitari (màster o doctorat).
1.3 Presentar una trajectòria professional acreditada.

2. Els articles han de ser:
2.1 Preferentment inèdits i no pendents de publicació en un altre mitjà.
2.2 En llengua castellana, catalana o italiana.
2.3 Rigorosament originals.
2.4 Coherents amb la vocació d'AdAC.

Normes formals